Verschil tussen Passief, Energie neutraal en Autarkie

Definitie Passiefhuis.
Zie op Passiefhuisplatform.be voor een uitgebreidere definitie.
Er worden strikte voorwaarden gesteld aan een huis voordat het een passiefhuis genoemd mag worden:
– Zeer hoge isolatie waarde
– Zuiden georiënteerd voorgevel van Glas, passief gebruik van de zon
– Zeer goede lucht-/ kierdichting
– Gebalanceerde ventilatie met hoge mate van warmterecuperatie / terugwinning
– De totale energievraag voor ruimteverwarming en koeling moet beperkt blijven tot 15 kWh/m2 geklimatiseerde vloeroppervlakte

Definitie van Energienul
Energie neutraal heeft geen strikte definitie behalve dat de energiebronnen hernieuwbaar en lokaal opgewekt moeten zijn en het totale verbruik van de woning afdekt.
– Energiebronnen voor elektriciteit en warmte moeten hernieuwbaar zijn zoals de zon, wind en bodem.
– Hoge isolatie om 100% afdekking te garanderen met hernieuwbare energie
– Passief gebruik van de zon door een glasgevel naar het zuiden/zuid-westen te richten
– Gebalanceerde ventilatie met hoge mate van warmterecuperatie / terugwinning
– Goede lucht-kierdichting

Definitie Passief nulwoning
Is eigenlijk hetzelfde als een passiefhuis alleen de energie moet van een lokaal opgewekte energiebron zijn. Zie op Passiefhuisplatform.be de certificaten
– Energiebronnen voor elektriciteit en warmte moeten hernieuwbaar en lokaal opgewekte zijn zoals de zon, wind en bodem.
– Zeer hoge isolatie waarde
– Zuiden georiënteerd voorgevel van Glas, passief gebruik van de zon
– Zeer goede lucht-/ kierdichting
– Gebalanceerde ventilatie met hoge mate van warmterecuperatie / terugwinning
– De totale energievraag voor ruimteverwarming en koeling moet beperkt blijven tot 15 kWh/m2 geklimatiseerde vloeroppervlakte

Autarkie woningen
Autarkie is het streven zo min mogelijk afhankelijk te zijn van anderen.

Zelf voorzien in voedsel,
– Moestuin,
– Fruitbomen
– o.a. kippen, geiten

Zelf voorzien in Energie, o.a.
– PV panelen
– Accu’s voor opslag elektriciteit
– Bodemwarmte
– Warmtepomp
– Niet aangesloten zijn op het energienetwerk.

Zelf voorzien in water, o.a.
– Regenwateropvang om de tuin te sproeien, wc door te trekken, kan nog verder gefilterd worden zodat het drinkbaar wordt.
– Filteren van het afvalwater door middel van planten, een helofytenfilter, dit water kan nog verder gefilterd worden zodat het drinkbaar wordt.

Zelf voorzien in afvalverwerking o.a.,
– Filteren van het afvalwater door middel van planten, een helofytenfilter
– Composthoop
– Mulchen
– Septische tank

Conclusie,
De ultieme vorm voor ons is een Autarkische passief neutraal woning.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *