Wendy

Verschil tussen Passief, Energie neutraal en Autarkie

 Hoofdmenu  Comments Off on Verschil tussen Passief, Energie neutraal en Autarkie
Oct 222011
 

Definitie Passiefhuis.
Zie op Passiefhuisplatform.be voor een uitgebreidere definitie.
Er worden strikte voorwaarden gesteld aan een huis voordat het een passiefhuis genoemd mag worden:
– Zeer hoge isolatie waarde
– Zuiden georiënteerd voorgevel van Glas, passief gebruik van de zon
– Zeer goede lucht-/ kierdichting
– Gebalanceerde ventilatie met hoge mate van warmterecuperatie / terugwinning
– De totale energievraag voor ruimteverwarming en koeling moet beperkt blijven tot 15 kWh/m2 geklimatiseerde vloeroppervlakte

Definitie van Energienul
Energie neutraal heeft geen strikte definitie behalve dat de energiebronnen hernieuwbaar en lokaal opgewekt moeten zijn en het totale verbruik van de woning afdekt.
– Energiebronnen voor elektriciteit en warmte moeten hernieuwbaar zijn zoals de zon, wind en bodem.
– Hoge isolatie om 100% afdekking te garanderen met hernieuwbare energie
– Passief gebruik van de zon door een glasgevel naar het zuiden/zuid-westen te richten
– Gebalanceerde ventilatie met hoge mate van warmterecuperatie / terugwinning
– Goede lucht-kierdichting

Definitie Passief nulwoning
Is eigenlijk hetzelfde als een passiefhuis alleen de energie moet van een lokaal opgewekte energiebron zijn. Zie op Passiefhuisplatform.be de certificaten
– Energiebronnen voor elektriciteit en warmte moeten hernieuwbaar en lokaal opgewekte zijn zoals de zon, wind en bodem.
– Zeer hoge isolatie waarde
– Zuiden georiënteerd voorgevel van Glas, passief gebruik van de zon
– Zeer goede lucht-/ kierdichting
– Gebalanceerde ventilatie met hoge mate van warmterecuperatie / terugwinning
– De totale energievraag voor ruimteverwarming en koeling moet beperkt blijven tot 15 kWh/m2 geklimatiseerde vloeroppervlakte

Autarkie woningen
Autarkie is het streven zo min mogelijk afhankelijk te zijn van anderen.

Zelf voorzien in voedsel,
– Moestuin,
– Fruitbomen
– o.a. kippen, geiten

Zelf voorzien in Energie, o.a.
– PV panelen
– Accu’s voor opslag elektriciteit
– Bodemwarmte
– Warmtepomp
– Niet aangesloten zijn op het energienetwerk.

Zelf voorzien in water, o.a.
– Regenwateropvang om de tuin te sproeien, wc door te trekken, kan nog verder gefilterd worden zodat het drinkbaar wordt.
– Filteren van het afvalwater door middel van planten, een helofytenfilter, dit water kan nog verder gefilterd worden zodat het drinkbaar wordt.

Zelf voorzien in afvalverwerking o.a.,
– Filteren van het afvalwater door middel van planten, een helofytenfilter
– Composthoop
– Mulchen
– Septische tank

Conclusie,
De ultieme vorm voor ons is een Autarkische passief neutraal woning.

Oct 222011
 

Wie zijn wij?
Wij zijn Wendy en Quintin 24 en 28 jaar jong op het moment van schrijven.

De afgelopen jaren hebben wij tijdens onze zoektocht naar een nieuw huis een wat minder traditionele visie ontwikkeld over wonen. Wij hebben veel gelezen (tijdschriften, boeken, Internet), TV-programma’s gekeken, beursen bezocht en met mensen gepraat.
Langzamerhand is er een idee ontstaan voor onze ideale woning. Deze woning was en is nergens te koop. Toen hebben wij een beslissing genomen:

Ons eerste huis wordt niet gekocht maar door onszelf gebouwd.

Niet zomaar een huis uit een boekje, kant en klaar… Nee, een huis waarvan het achterliggende concept aansluit met onze visie. Wij zijn gaan schetsen en fantaseren, waarna we met ons idee uiteindelijk bij HZ Bouwadvies terecht zijn gekomen. In samenwerking met HZ Bouwadvies is hierna het huidige ontwerp tot stand gekomen.

Achterliggende reden van de bouw:
Waarom zouden twee jonge mensen zo’n groot project op zich nemen? Onze zoektocht naar een nieuw thuis begon bij rijtjeshuizen, doordat ons budget groeide konden wij verder kijken. We kwamen uit bij 2-onder-1 kap woningen en vrijstaande woningen. Erg mooi allemaal, maar onze visie ontwikkelde zich ook steeds verder. Geen enkel huis kon voldoen aan onze wensen. Het idee begon vorm te krijgen, moesten wij het huis dan maar zelf gaan bouwen?

Huis van de toekomst
Niet zoals het huis van de toekomst waar wij vroeger allemaal wel eens met school naartoe zijn geweest, met allerlei (overbodige) technische snufjes die net niet handig werken. Gewoon een normaal huis, maar dan beter. Een huis wat ruim voldoet aan de huidige eisen van het bouwbesluit. Een huis wat zijn eigen energie opwekt en zeer weinig energie nodig heeft voor warmte. Om het concept compleet te maken wordt het huis gebouwd van hout. Een natuurlijk en hernieuwbaar materiaal.

Zoeken naar een kavel
Opeens zagen wij een stuk grond te koop staan. Het voldeed aan alle eisen! Daarbij is het ruim drie keer groter dan wat wij verwacht hadden te kunnen kopen met ons budget. Er waren in eerste instantie een aantal dingen waar we ons overheen moesten zetten, zoals geen aansluiting op riolering, geen kabel/glasvezel, en een gelegen aan een relatief drukke weg. Het eerste nadeel hebben we omgezet tot een voordeel, een tweede nadeel is op te lossen met geld en met die laatste kunnen wij wel leven. We wonen tenslotte nu ook aan een drukke weg…

Gebruik van zonnepanelen

 Elektriciteit  Comments Off on Gebruik van zonnepanelen
Oct 222011
 

Energie
Uit berekeningen is gebleken dat wij ongeveer 5000kWh per jaar zullen gaan verbruiken. Hierin zit ook energie die nodig is voor de warmtepomp (verwarming/warm water) en elektrisch koken. Bij deze berekening zijn wij uitgegaan van de energie die wij op dit moment verbruiken, zonder rekening te houden met eventuele energiebesparende maatregelen die wij in het nieuwe huis zullen toepassen.

Zonneenergie
Op het dak van onze woning komen zonnepanelen, genoeg om ons complete verbruik te compenseren. Wegens budgettaire redenen is het voor ons waarschijnlijk niet mogelijk om deze direct bij de bouw van het huis al te kopen.
Van zonnepanelen is bekend hoeveel energie zij opwekken bij een specifieke hoeveelheid licht, dit wordt uitgedrukt in kWp. Aangezien de jaaropbrengst van zonnepanelen in Nederland in kWh’s relatief simpel te benaderen is door ongeveer 90% de hoeveelheid kWp’s te nemen, hebben wij besloten dat wij ongeveer 5500kWp aan zonnepanelen nodig hebben.

Zonnepanelen wekken zoals de naam aangeeft energie op wanneer de zon schijnt. Waarschijnlijk op zo’n moment zelfs meer dan wat er in huis wordt verbruikt. Deze overtollige hoeveelheid energie wordt terug geleverd aan het net. Op momenten dat wij dan minder energie opwekken dan wij verbruiken (‘s nachts en in de winter) kan deze terug geleverde energie afgetrokken worden van de hoeveelheid gebruikte energie. Salderen wordt dit genoemd. In de Nederlandse wet is geregeld dat energieleveranciers minstens 5000kWh per jaar moeten salderen. Een aantal energieleveranciers salderen meer.

Opwekken van warmte

 Warmte  Comments Off on Opwekken van warmte
Oct 222011
 

Een huis moet uiteraard verwarmt worden. Om te zorgen dat wij dit zo min mogelijk hoeven te doen wordt het huis zo goed mogelijk geïsoleerd. Ons streven is om een energie neutrale woning te bouwen, wij zijn nog aan het rekenen of wij ons droomhuis als energie neutrale woning kunnen bouwen of dat ergens een compromis moeten sluiten.

Verwarming
Alle warmte in de woning zal worden opgewekt met een warmtepomp. Er staan nog verschillende opties open.

Oct 222011
 

Wendy is gek op tuinieren. Het balkon, de vensterbank en de vloer achter de vensterbank van het appartement waar wij nu wonen staan vol met (eetbare) planten.


In een echte moestuin kan je natuurlijk veel meer als in potten op het balkon en de vensterbank! Door het formaat van de tuin hopen wij om een groot deel van het jaar groente te kunnen eten uit eigen tuin.

Onze plannen:

Kas wordt minimaal 20m2, de kas wordt zo ontworpen dat het in de zomer er relatief koel blijft en in de winter alle zonlicht binnenhaalt en zo warm mogelijk is. Het doel is om in de winter nog een goede teelt te hebben uit de kas.

Moestuin begint met 30m2 en deze wordt verder uitgebreid als de tijd vordert. De moestuin komt om de kas heen te liggen.

De punt van de tuin wordt graan of maïs verbouwd, geschat is 15m2-20m2.

Er komen diverse fruitbomen te staan, naast de kas (oost-zuid) zodat het geen/weinig zonlicht van de moestuin kan wegnemen, twee appelbomen, twee perenbomen en eventueel andere bomen.

Voor de windbrekers van de tuin net voor de weg komt een haag te staan. Een gedeelte van deze ‘haag’ zullen bramen worden, ver weg van de moestuin om overwoekering te voorkomen. De bramen worden in een hekwerk gemaakt om de groei controleerbaar te houden.

Voor het tuinafval willen we de hulp van geiten in schakelen en een composthoop maken.
De composthoop komt aan de andere kant van de kavel te liggen.
Een gedeelte van het tuinafval en compost gebruiken we weer om te mulchen.

We denken eraan om kippen te nemen welke onder andere het land kunnen om wieden en bemesten als er een oogst is geweest, maar de indeling van de tuin zal zich hier waarschijnlijk moeilijk voor lenen. De kippen zorgen wel voor verse eieren.

Subsidie en energie-neutrale woning

 Informatie  Comments Off on Subsidie en energie-neutrale woning
Oct 202011
 

Helaas zijn er maar weinig subsidies voor nieuwbouw huizen welke energie neutraal zijn.

Er is een subsidie voor PV-panelen alleen dan moet het huis minimaal 2 jaar staan en je moet er minimaal 2 jaar in wonen. Het budget is ook al op sinds 2010.

Er is ook een subsidie voor geisoleerd glas alleen jammer voor ons dat het huis niet voor 1995 is gebouwd… Daarbij niet te vergeten dat het budget in 2010 al op was.

De overheid steunt projecten zoals deze maar weinig tot niet.

Voor een snelle check kan je kijken op
Energiesubsidiewijzer

Update 19-10-2011

 Het papierwerk  Comments Off on Update 19-10-2011
Oct 192011
 

De vergunning is 2 weken terug ontvangen, nu nog 4 weken wachten tot deze onherroepelijk is verklaard. De gemeente heeft er 3 weken over gedaan om een beslissing te nemen.

De hypotheek is nog niet rond, maar we zijn bijna rond.
We hoeven alleen nog de aanneem overkomsten te overleggen.

We hebben intussen een aantal aannemers aangeschreven om een offerte uit te brengen. De eerste hebben hun offerte op tafel gelegd.
We hebben van de goedkoopste en duurste een verschil van € 40.000,-.
Deze aannemers komen allen uit NL, we zijn intussen ook over de grens aan het zoeken. De offertes welke we nu hebben ontvangen zijn vrij aan de prijs voor alleen een houtskelet.
We moeten ook duidelijk een en ander aan het budget sleutelen.

Ik kan wel zeggen dat het papierwerk bijna langer duurt dan de bouw van het huis.

Als nevenproject zijn we bezig met een informatieve website voor energie-neutrale woningen. (alsof we nog niets te doen hebben)

Geen zonnecollector maar…

 Het idee  Comments Off on Geen zonnecollector maar…
Sep 072011
 

Wij hebben zitten rekenen en kwamen erop uit dat een zonnecollector in onze situatie minder geschikt is.

Als je de ruimte gebruikt voor het opwekken van energie met zonnepanelen i.p.v. warmte en als vervanging van de warmte welke door een zonnecollector wordt opgewekt een CO2 bron warmtepomp met een COP van 5.6 neerzet welke wordt aangedreven door de elektra van de panelen is het rendement aanzienlijk hoger.

Een zonnecollector geeft het meeste rendement in de zomer wanneer het gebruik het laagst is en in de winter het minst wanneer het gebruik het hoogst is. Met deze constructie zit je altijd met een back-up systeem voor in de winter.
Een warmtepomp werkt het hele jaar door en hoeft daarbij geen back-up systeem te hebben voor de winter. Daarbij komt ook dat het systeem minder complex hoeft te zijn en er dus minder problemen kunnen ontstaan.

Streven naar een modern zelfvoorzienend leven

 Het idee  Comments Off on Streven naar een modern zelfvoorzienend leven
Jun 132011
 

Wij streven naar een zelfvoorzienend leven met de moderne techniek.
We willen niet naar een leven wat ons terug zou brengen voordat de auto er was.
Terug naar de basics maar met een modern tintje.

Er komt dus wel een hotfil-wasmachine, droger , vriezer, koelkast, tv, robotstofzuiger, elektrische auto/motor/bromfiets etc…
Maar dit alles zou voornamelijk aangedreven zijn op zonnen-energie en de apparatuur wat er in huis staat zal A++++++ zijn.

In de winter gaat dit natuurlijk nooit 100% op, daarom is er ook een aansluiting op het energienetwerk vereist.
We hebben aan accu’s gedacht maar deze gaan niet lang mee en moet je vrij snel vervangen en laat staan wat voor accu ruimte je wel niet nodig hebt om de hele winter door te kunnen komen hiermee.

Het huis wordt volledig van hout gemaakt, dit materiaal is recyclebaar en niet belastend voor het milieu. Het hout wat wordt gebruikt is duurzaam hout FSC.
De buitenkant wordt behandeld met een olie om water af te stoten en dit moet je om de aantal jaar opnieuw behandelen.
Rest van het hout gaat een behandeling aan voor het brandvertragend maken en houtwormen tegen te gaan.
De muren worden zeer goed geisoleerd, deze worden dan ook 30cm dik. Het glas in huis wordt driedubbel dik met geisoleerde kozijnen erom heen. Door dit zo te doen heb je minder warmte nodig om op te wekken, het huis houd de warmte binnen in de winter en de warmte buiten in de zomer.
De zuid gerichte gevel is van glas met een overhang van het dak om in de zomer niet oververhit te raken mocht dit niet afdoende zijn hebben we nog rolluiken welke automatisch dicht gaan als het te warm wordt in huis.
In de winter houd dit in dat je weer minder hoeft te verwarmen op een mooie zonnige dag.

Er is geen rioolaansluiting, hiervoor is een ontheffing gekomen omdat het te duur is om aan te leggen, meer dan 7.500,-.
We hebben een sceptic tank en gaan hierbij een helofytenfilter aanleggen om het water te zuiveren en met dit water kunnen we de tuin besproeien. Om de tuin verder te besproeien ligt er ook een regen opvang tank.
Het filter is niet meteen klaar voor gebruik, het moet groeien, hiervoor dachten wij het slootwater te gebruiken en deze te filteren zodat de planten kunnen groeien voordat het huis klaar is.

Het warme water/verwarming in huis willen we gaan opwekken door zonnewarmte, dit is prima in de zomer en je hebt een overschot aan warmte.
We leggen voldoende collectoren neer om tot in oktober genoeg warmte op te wekken. Er wordt naast dit systeem voor in de winter een warmtepomp (zit ook in een koelkast) /element (zoals in de waterkoker) neer gezet om de resterende warmte te genereren.
Het hele huis heeft vloerverwarming wat niet veel warmte kost om warm te houden. De vloerverwarming wordt groep geschakeld waarmee je de kosten in de hand houd, de slaapkamers hoeven niet continu verwarmd te worden en hier ligt ook tapijt en geen plavuizen zoals in de rest van het huis.
De plavuizen zorgen ervoor dat de warmte van de vloerverwarming goed wordt opgenomen.

Een tweede systeem voor de warmtewinning en verkoeling is bodemwarmte, deze geeft een stabiele temperatuur af van ongeveer 10-15 graden.
Met dit systeem en de warmte lucht/waterpomp kan je koelen in de zomer en verwarmen in de winter.
Verwarmen is niet helemaal kloppend, de warmtepomp heeft een minder grote overbrugging te maken van kou naar warm waardoor het energie verbruik van deze pomp dus minder is. Waarbij de bodemwarmte temperatuur 10 graden is in plaats van -5 graden buitenlucht, 15 graden minder om te zetten is een aanzienlijke energiebesparing. Van 10 graden naar 38-40 graden of -5 graden naar 38-40 graden.

De tuin willen we groten deels inrichten als moestuin en diverse bloemen welke de insectenpopulatie zou moeten stimuleren.
We willen daarbij ook diverse insecten kasten neerzetten/ophangen om wilde bijen/vlinders en lieveheersbeestjes te lokken om ongewenste luizen en ander ongedierte te bestrijden. We willen hierbij absoluut geen gif gebruiken. Alleen biologische bestrijding door middel van de juiste beestjes te lokken.
In de tuin gaan we automatische sproeiers aan leggen.
Voor het stuk gras wat we nog hebben komt een kleine robot grasmaaier welke het gemaaide gras laat liggen voor het voeden van de bodem.
We zetten ook een compost hoop neer en 2 geiten welke het restafval opeten.
De moestuin gaat gevarieerd worden met allerlei verloren soorten groenten welke je niet snel in de winkels zal zien liggen omdat massa productie lastig is bijvoorbeeld.

Update

 Het papierwerk  Comments Off on Update
May 242011
 

De offerte van bank is eindelijk goed zoals we het willen hebben.
Morgen gaat deze getekend terug naar de bank !!

Maar dan moeten we nog een hele hoop dingen doen voordat het geld vrij komt.
1. Welstand goedkeuring over schetsplan
2. Bestek laten maken
3. Bouwtermijnen schema maken + offertes aanvragen
4. Onherroepelijke bouwvergunning bij gemeente
5. Taxatierapport van het nieuw te bouwen huis
6. Tijdens de bouw een inspectierapport voor de bank

Hopelijk kunnen we achter punt 5 voor september een punt zetten en beginnen met de bouw voordat de herfst begint…

Al die bergen papierwerk staan toch wel een beetje tegen op het moment maargoed eerst Welstand maar eens overleven!

%d bloggers like this: